П`ятниця
26.02.2021
20:11
Ви увійшли як Гість
Група "Гості"
RSS
                            
Головна Реєстрація Вхід
Річний план »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу

за 2018-2019 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок 1», підпорядкований відділу освіти Котелевської РДА розташований по вул. Полськи – Тримбешська, 1в типовому приміщенні, розрахованому на 70 місць для дітей віком від 1 року до 6 (7) років.

Пріоритетним напрямком діяльності ДНЗ являється фізкультурно-оздоровча робота, формування у дітей свідомого ставлення до свого здоров’я та виконання завдань. У дошкільному закладі протягом навчального року працювало 3 групи, в яких виховувалося - 82 дитини, зокрема:

 • 1 групадля дітей перед дошкільного віку (ясельні);
 • 2 групи для дітей дошкільного віку (садові);

 

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

- кабінет завідувача;

- методичний кабінет;

- кабінет практичного психолога та учителя логопеда;

- медичний кабінет;

- ізолятор;

 

 

 • працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (доопрацьованої та доповненої), новим Базовим компонентом.

У своїй роботі педагоги використовують традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, С. Русової, Л.Фесюкової, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково-дослідницьку діяльність, методику раннього інтелектуального розвитку дитини за Г. Доманом, ТРВЗ, , кольоротерапії, казкотерапії, основи проектних технологій тощо.

Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвинутість, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність.

В садочку створені всі умови для всебічного розвитку дітей. Матеріальна база задовільна, вона постійно поповнюється і вдосконалюється.

Протягом навчального року за рахунок батьківських коштів придбано ігрові осередки «Лікарня», «Кухня», «Дитяча стінка «Оленка» . Сучасні, багатофункціональні дитячі меблі мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у ДНЗ.

 

Педагогічний колектив приділяє значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, кабінетів, коридорів дошкільного закладу.

У 2017/2018 навчальному році ігрові майданчики дошкільного закладу було поновлено ігровим обладнанням, обладнанням для ігор з піском та водою. На території дошкільного навчального закладу для спостережень висаджуються нові рослини, облаштовані квітники.

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Постійно оновлюється предметно-ігрове середовище в групах.

Зібрано і виготовлено відповідний демонстраційний і роздатковий матеріал з різних розділів програм: «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» (доопрацьованої та доповненої), що дає можливість систематично використовувати його при проведенні занять та індивідуальної роботи з дітьми.

В ДНЗ «Дзвіночок1» створені відповідні умови щодо забезпечення життєдіяльності учасників освітнього процесу. На належному рівні ведеться робота з охорони праці.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю. З дітьми працює 9 педагогічних працівників, з них:

 • повна вища освіта – 8 осіб;
 • середня спеціальна –1 осіб.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року No 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року No1255 -18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи по організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ПОІППО ім. М.Остроградського - 2 осіби. З них: вихователь Марченко Я.М ., практичний психолог Самойленко О.П..

У 2017-2018 навчальному році атестувалось 2 осіби. За результатами атестації вихователю ДНЗ Штанько Т.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст I категорії», практичному психологу Самойленко О.П.. підтверджено кваліфікаційну категорію -«Спеціаліст першої категорії» .

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України. Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікацій у фахових періодичних виданнях та на сайтах.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами».

Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач Дяденко Т.В., яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна більшість з них – кадрові -37%, організаційного та іншого характеру -21%, за підсумками педагогічної діяльності –15%, на виконання законодавчих та нормативних документів –27%

Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу. Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі на 2017-2018 н.р. було визначено річним планом роботи, головною методичною метою якого було:«Формування, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Дошкільний навчальний заклад продовжив працювати за гуманітарно-естетичним та фізкультурно-оздоровчим пріоритетними напрямками, а також над формуванням позитивного іміджу ДНЗ.

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018н.р. від 20.05.2015р. №1/9-249», а також програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2017-2018н.р., ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив основні завдання на 2018/2019навчальний рік.

1.Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

2.Продовжувати роботу по вихованню у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу.

3.Забезпечення цілісного підходу до формування мовно-мовленнєвої компетенції дошкільників, зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.

4. Продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають її особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.

5.Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами Українське дошкілля авт.-упоряд. Білан О.І., (лист МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1/11-11601).

 

6.Продовжувати планувати навчально-освітню роботу з дітьми у 2018-2019 навчальному році

а) комбінована форма - перспективно-календарне планування;

б) за режимними моментами;

в) блочно-тематична технологія (одна тема на тиждень).

 

Протягом навчального року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Проводилась чітка, систематична робота спрямована на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носила діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови:

- Проводилися педагогічні години, засідання творчої групи, педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань виховання самостійної та відповідальної особистості дошкільника у особистісно-орієнтованій виховній системі;

- Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості

створені розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів:

 

 • Тематичні заняття з ОБЖД.
 • участь педагогів, що атестуються в « Звіт педагогів, які атестуються»
 • Мовленнєве заняття з застосуванням коректурних таблиць.

Колективні перегляди навчально-виховної роботи з дітьми

 

.

Систематична самоосвіта педагогів допомагала ефективно підходити до вирішення освітньо-виховних проблем.

Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

На педагогічних радах розглядалися питання основних напрямків діяльності дошкільного закладу:

- « Новий навчальний рік на порозі ДНЗ».

- Панорама організації роботи педколективу по охороні життя і збереженню здоров’я дошкільників (із залученням батьків).

- Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу

- Формуємо мовно-мовленнєву компетентність дошкільників, удосконалюємо різні форми роботи з грамоти.

Прийняті рішення педагогічних рад були спрямовані на орієнтацію працівників ДНЗ на розв’язання даної проблеми, отримання позитивного результату, досягнення поставленої мети.

З 10.11.2016 по 25.11.2016 року проведена державна атестація дошкільного навчального закладу. У ході атестації проведено співбесіди з працівниками ДНЗ, спостереження за проведенням навчальних занять, вивчення та аналіз документації, огляд матеріально-технічної бази та навчально- методичного забезпечення,перевірку дотримання санітарно-гігієнічних умов.В ході атестації виявлено недоліки :

-створити належні умови для проведення колекційної роботи з дітьми, які потребують;

-облаштувати робоче місце практичному психологу.

Протягом навчального року в дошкільному закладі велася психологічна просвіта педагогів та батьків. Робота в ній була спрямована на те, щоб допомогти педагогу краще пізнати самого себе як особистість: виробити індивідуальний стиль діяльності; навчитися краще розуміти своїх колег і батьків, з якими доводиться вступати у спілкування з приводу навчання і виховання дітей; навчання правильної поведінки у ситуаціях міжособистісного спілкування.

Практичним психологом організовувались групи зустрічей. Основна мета: усвідомлення і реалізація того потенціалу та інтелектуального розвитку, який закладений в кожній особистості.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив ДНЗ протягом 2018 - 2019н. р. впроваджував у практику ефективні навчально–методичні системи, застосовував нетрадиційні підходи до роботи з батьками, впроваджував інноваційні форми навчально-виховної роботи, реалізовував різноманітні проекти та авторські програми.

Протягом поточного року дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з ЗОШ №4 та школою-гімназією №1. Проводилися батьківські збори за присутністю вчителів початкових класів, відвідувалися уроки та заняття, вчителі познайомилися з програмою «Українське дошкілля», були проведені екскурсії з дітьми старших груп по території школи, у бібліотеку, дошкільнята були присутніми на святі першого та останнього дзвоника.

.

Протягом 2018–2019 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських, обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи. За результатами вивчення освітньо -виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

Психологічну службу ДНЗ «Дзвіночок» представляє практичний психолог першої категорії Самойленко Оксана Петрівна. Згідно з планом роботи на 2018-2019 навчальний рік, практичним психологом було проведено: діагностику емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією); психодіагностичне обстеження готовності до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій; вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі; групові та індивідуальні психокорекційні заняття для дітей з проблемами в особистісній та пізнавальній сферах; розроблено ряд рекомендацій та надано практичну допомогу вихователям у забезпеченні емоційного комфорту дітей у групі; з метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками:

- групові та індивідуальні бесіди і консультації;

- виступи на батьківських зборах.

Протягом березня –травня 2019 року практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі.

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу -синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, розподілення, переключення). Узагальнені результати психологічного обстеження дітей старшого дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» свідчать, що кількість дітей, які мають високий рівень учбової мотивації зросла на 9 %, що дає підстави зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з формування шкільної мотивації. Рівень розвитку уваги збільшився, у порівнянні з попереднім роком на 7 %.Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому сприяла методична робота з педагогами онсультації, педагогічні ради), спрямовані на надання педагогам конкретних знань та навичок в роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації.

 

З метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками: групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах за темами: «Як допомогти дитині звикнути до дитячого садка», «Що таке «шкільна зрілість»? Як підготувати дитину до школи», «Засоби ефективного спілкування з дитиною», консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства з метою формування батьківської відповідальності та запобігання насильству над дітьми. У батьківських куточках висвітлювалися і піднімалися актуальні для батьків питання: «Як виховати справжнього патріота», «Дитина залишилася з батьком?», «Ідемо в похід разом з мамою і татом», «Чому дитина не слухає?», «Готовність до школи. Чому ми боїмося школи?» та інші.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям

 • у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, його забезпечують сестра медична Шевченко В.П. В своїй роботі вони керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я України, освіти та науки України.В дошкільному навчальному закладі, відповідно вимог Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗ України, МОН України від 30 серпня 2005 р. № 432/496) обладнано і функціонує медичний блок (медичний кабінет, ізолятор, маніпуляційна, який в основному оснащений відповідним обладнанням лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної . Відповідно до ДСанПіН в дошкільному навчальному закладі забезпечені належні санітарні умови для перебування, виховання та навчання дітей. Будівля, ігрові майданчики та територія закладу утримуються в чистоті та порядку. Медичний працівник здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводяться медичні огляди дітей . Щеплення дітям проводяться, в дитячій поліклініці, згідно з календарем щеплень складеним сестрою медичною , у порядку і в терміни встановлені МОЗ України. Далі про профілактичні щеплення та результати медичних оглядів фіксуються в картках (ф-26/о та ф-063/80).Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей-визначаються групи здоров’я, та фізичний розвиток дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами ведеться листок здоров’я кожної дитини, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по дошкільному навчальному закладу в цілому. Так, індекс здоров’я у 2015 р склав 51% , у 2016р. – 55% відповідно і процент захворюваності 45-49 %. Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при завідувачу, доводиться до відома колективу, батьків.

У 2018-2019 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становило 87%. Досить високий процент відвідування дітьми дошкільного навчального закладу був у групах «Капітошка» , «Сонечко» (вихователі Штанько Т.І.,Тищенко О.І.,Волкова С.О.,Щербак О.В.) Підсумки відвідування дітьми дошкільного навчального закладу розглядалися на нарадах при завідувачу.

Проводився систематичний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, дотриманням режиму дня та навчальних навантажень відповідно до віку дітей.

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається в межах норми від 79 % до 95 %. Тренувальний ефект відповідає нормі у всіх вікових групах 139-157 д/хв. Систематично проводилася санітарно-просвітниціка робота з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обладнання, це: гігієнічна підготовка працівників ДНЗ, випуск санбюлетнів, оформлення інформаційних куточків.

З батьками вихованців проведені бесіди,лекції щодо профілактики травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєння рослинами і грибами та інші.

В літній оздоровчий період медична сестра контролє:

- дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль:

- дотримання розпорядку дня;

- денний сон дітей відповідно до їхнього віку;

- збалансоване, вітамінізоване харчування;

- контроль за руховою активністю дітей;

- дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів;

- дотримання вимог до одягу та взуття при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.

Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно з інструкцією «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 та довідковими матеріалами з питань харчування дітей дошкільного віку. Вартість харчування однієї дитини в день у 2018році становить: ясельні групи-18грв.12 коп., садові групи – 25грв. 37коп. Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками та виготовлені за ДСТУ та ГОСТ. Виконання діючих норм харчування в певній мірі залежить від виділених коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. З основних продуктів норми виконуються в основному на 85%. – це пояснюється тим, що недостатньо виділяється бюджетних коштів та нестабільність ціноутворення на продукти харчування. Питання харчування дітей систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення. Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

 

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Працівниками закладу систематично проводилася робота з дітьми, що проживають в закріпленому мікрорайону.

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань роботи дошкільного закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.

За результатами проведеного обліку дітей по мікрорайону охоплення їх дошкільною освітою становить 98% дітей 5-річного віку, 2% дітей 5-річного віку, не охоплених дошкільною освітою, знаходяться під соціально-педагогічним патронатом дошкільного закладу. Для батьків цих дітей було організовано роботу консультативного пункту, де вони могли отримати потрібну консультацію, ознайомитися з програмою, за якою навчаються діти, а діти залучалися до індивідуальних занять протягом року.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Громадський інспектор з охорони дитинства (практичний психолог Самойленко О.П..) постійно оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до відділу освіти та комісії у справах сім’ї, дітей та молоді. Також дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відому батьків і педагогів.

Річний план за 2018–2019 навчальний рік був реальним, дозволив досягти

поставлених цілей.

В організації освітньо–виховного процесу в 2018-2019навчальному році залишаються актуальними питання інтеграції в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої діяльності; систематичне вивчення стану освітньої роботи, її результативності; оптимізація методичної роботи з кадрами, в тому числі із застосуванням сучасних засобів інформування з професійних питань, використання інтерактивних форм підвищення фахової майстерності педагогів закладу; співпраця з батьками вихованців у питаннях психолого-педагогічної просвіти, залучення до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Оскільки основою національно-патріотичного виховання дошкільників є виховання через емоції і дії з метою формування системи цінностей і практичного досвіду, важливо поєднати різні форми організації дитячої життєдіяльності для ширшого залучення вихованців до різноманітних видів активності зокрема:

- у грі – шляхом організації і проведення творчих, сюжетно-рольових, режисерських, конструктивно-будівельних, ігор драматизацій, ігор з правилами (дидактичних, рухливих, народних), в іграх з промисловими та народними іграшками, природними матеріалами;

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архів записів

Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz